För en god sak

Vi har världen som vår arbetsplats, och känner oss hemma på många olika platser och i olika kulturer. Vi vill göra vad vi kan för att bidra, både genom direkt stöd till utsatta människor och genom att skapa affärer genom vår tillverkning.

GIVE HOPE

Give Hope är en påminnelse till dig själv att alltid ha hopp om det bästa för dig själv och andra. 100 kronor av varje sålt armband går direkt till Barncancerfonden och deras viktiga arbete i kampen mot barncancer.

Varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer och förhoppningen är att samarbetet mellan Syster P och Barncancerfonden ska bidra med över en miljon kronor. Pengar som ska gå till livsviktig forskning samt stödinsatser till de drabbade barnen och deras familjer.

SISTER POWER

Armbandet Sister Power är framtaget till förmån för Barnfondens arbete med att förbättra livet för flickors rättigheter och trygghet i områden som drabbas av klimatförändringar. För varje armband som säljs går 100 kronor direkt till Barnfonden.

Klimatförändringar och klimatkatastrofer bidrar till ett ökat våld mot barn, och mest utsatta är flickor. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barn utsätts för mer våld, men dess effekter gör det. Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens inkomst i stället för att gå i skolan. Flickor behöver gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp, eller gifts bort när föräldrarna inte har råd med mat och utbildning.

OM BARNFONDEN

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.