Återvunnet silver

Allt silver vi använder i våra produkter är återvunnet. Påverkan på miljön vid tillverkning av smycken minskar med 70% om man använder återvunnet silver jämfört med nytt. Läs mer här om hur det går till!

Återvinning av silver

Silver är en ändlig resurs, och man räknar med att världens behov täcks av silver som finns tillgängligt endast i ca 30 år till. Därför är det viktigt att processerna för att återvinna silver hela tiden utvecklas, och att vi blir bättre och bättre på att ta tillvara silver från olika produkter.

Tre huvudsakliga metoder används för att återvinna silver:

  • Gamla smycken och liknande smälts ned
  • Produkter från fotoindustrin där silvret återvinns med elektrolytiska processer och sedan smälts ned
  • Elektronikskrot, en mer komplicerad process där silvret återvinns ur lösningen som bildas när koppar och andra metaller tas tillvara, och sedan används elektrolytiska processer och nedsmältning.

Silvret i våra smycken kommer i huvudsak från produkter från fotoindustrin, och till en mindre del från gamla smycken och restprodukter i tillverkning som smälts ner.

Jämfört med att använda nytt silver är klimatpåverkan ca 70% lägre vid användning av återvunnet silver. För att producera ett kg nytt silver går det åt motsvarande 100kg CO2.

Under 2023 har användningen av återvunnet silver i Syster Ps smycken att ha sparat ca 28 ton CO2  jämfört med nytt silver. Det motsvarar tex 154 tor flygresor till Berlin, eller om du tar tåget kan du åka dit 7140 gånger!

Även våra guldsmycken är tillverkade av sterling silver, täckta av ett tunt lager guld. Guldet vi använder är mycket små sammanlagda mängder, och pläteringen är idag inte möjlig att göra i återvunnet guld.

De naturliga stenar vi använder är normalt vanligt förekommande på flera platser i världen. Våra leverantörer har lång erfarenhet av att upphandla stenar och långa relationer med sina underleverantörer. Det gör att spårbarhet och ersättning med syntetiska stenar som regel inte bedöms ha en signifikant effekt på vårt klimatavtryck. Vi är mycket intresserade av stenar och strävar hela tiden efter att våra stenar ska kännas naturliga och samtidigt inte belasta klimatet. Det gör oss öppna för nya metoder, nya material och nya källor till inspiration vid användning av stenar i våra smycken.

 

REPARATION OCH ÅTERVINNING

Smycken från Syster P tillverkas för att hålla länge. Trots detta händer det att ett smycke går sönder. Vi har en generös reklamationspolicy och säger mycket sällan nej till att ta emot ett trasigt smycke, vi vill ju att våra smycken ska användas, och att dess bärare ska vara nöjd med sitt Syster P-smycke. Det vi alltid vill är att få in det trasiga smycket till oss. Vid en reklamation byter vi normalt ut smycket mot ett nytt, så att den som lämnat in det får hjälp direkt.  Det trasiga smycket tas om hand och går tillbaka till produktionen för att i första hand lagas, och i andra hand smältas så att silvret kan användas och bli nya smycken. På så sätt går så lite arbete som möjligt till spillo, och allt råmaterial används.