Tillverkning

Våra smycken tillverkas i Jaipur i Indien. Vi har jobbat med samma tillverkningsenheter under lång tid. Ledord för vår tillverkning är transparens, kvalitet och hållbarhet, både när det gäller material vi använder, processerna och förhållandena för dem som arbetar med våra smycken längs hela kedjan.

Vår strävan är att verka nära och transparent i alla led. Vi har därför valt alla våra hantverkare med omsorg och vi vet att de har det bra. Vi besöker frekvent platserna där våra produkter görs. Så långt det är möjligt söker vi leverantörer som delar våra ambitioner och krav på kvalitet och slutfinish liksom vår strävan att arbeta med naturliga material. Under åren har vi utvecklat personliga relationer med våra leverantörer, och vi tar fram varje ny kollektion i nära samråd med dem som gör tillverkningen.

För att göra vår tillverkning så hållbar som möjligt fokuserar vi särskilt på några områden:

AFFÄRSMANNASKAP

Våra leverantörer driver sina egna företag. För att de ska kunna arbeta långsiktigt med den kvalitet vi förväntar oss behöver deras företag vara lönsamma och ha en sund tillväxt. Vår dialog kring tillverkningsmetoder, materialåtgång och kostnader och arbetsinsats för varje smycke präglas av stor öppenhet. Våra leverantörer delar sina kalkyler med oss, och vi går gemensamt igenom dem för att hitta den bästa lösningen. I dialogen säkerställer vi att leverantören även har en rimlig marginal så att deras företag kan fortsätta utvecklas. Vi har jobbat med samma leverantörer i många år, och vår affärsrelation bygger på ömsesidigt förtroende. På så sätt säkerställer vi att våra leverantörer ger sina anställda bra arbetsförhållanden och villkor, och att företagen har de bästa förutsättningar för att jobba med oss länge till.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Eftersom vår tillverkning sker så långt från Sverige, och där regler och lagar i viss mån är annorlunda än här, är vi noga med att säkerställa att de som jobbar med vår tillverkning har sunda villkor och bra arbetsförhållanden. Minst två gånger om året besöker vi våra tillverkningsställen, träffar både de som leder företagen och de som tillverkar våra produkter. Vi ser hur de arbetar, diskuterar processer, förhållanden, förbättringsåtgärder och annat som kan förbättra kvaliteten, göra arbetsmiljön säker och förenkla för de som arbetar i tillverkningen. Vi har en tydlig Code of Conduct som alla våra leverantörer efterlever. Vi har också en dedikerad person i Indien som inspekterar produktionen varje vecka och kvalitetssäkrar alla leveranser innan de skickas till oss.

KONTINUITET

En förutsättning för att bedriva hållbarhetsarbete i tillverkning är kontinuitet och långsiktighet. På samma sätt som våra leverantörer delar sina kalkyler med oss, delar vi våra prognoser och planer med dem. Vi tar gemensamma beslut om förberedelser till tillverkning, inköp av material och lagerhållning. På så sätt får leverantören de bästa förutsättningar för att hålla korta leveranstider med den höga kvalitet vi efterfrågar. I och med att vi båda vet att vi kommer arbeta tillsammans under lång tid, lönar det sig att investera i rätt utrustning, utbildning av personalen och ständiga förbättringar i tillverkningen. Våra leverantörer har vuxit parallellt med oss under åren, och vi har nu särskilt utsedd personal som bara arbetar med våra produkter hos flera av våra tillverkningsenheter.

KVALITET

Kvaliteten på våra produkter är oerhört viktig ur hållbarhetssynpunkt. Varje kvalitetsproblem orsakar ökad påverkan på miljön både när de ska skickas och hanteras, samt i ökad belastning på produktionen. Vi arbetar sedan 2009 med en inköpsagent i Indien som är ansvarig för kvalitetssäkring och löpande inspektioner av våra tillverkningsställen. Det är en stor trygghet att ha två personer på plats som är väl insatta i Syster Ps produktion och våra kvalitetskrav. Varje smycke kontrolleras dels av tillverkaren och sedan av vår kvalitetssäkrare innan de packas. På så sätt säkerställer vi att endast produkter som uppfyller vår kvalitetsstandard skickas till Sverige. Agenten är involverad i hela kedjan hos fabrikerna, och en viktig samtalspartner för dem när det kommer till processförbättringar eller utmaningar i produktionen. De är även till mycket stor hjälp i kommunikationen med fabrikerna när det gäller framtagning av nya kollektioner, eftersom de har varit med oss så länge och blivit en integrerad del i Syster P-teamet.

 

På bilderna till vänster ser ni två av våra kollegor i Indien, och på sista bilden är våra två inköpsagenter Sonia och Sanjay, samt Rishi framför sin helt nybyggda fabrik, där många Syster P-smycken tillverkas tillsammans med  Creative Director Emma.