Syster P X Barnfonden

Armbandet Sister Power är framtaget till förmån för Barnfondens arbete med att förbättra livet för flickors rättigheter och trygghet i områden som drabbas av klimatförändringar. För varje armband som säljs går 100 kronor direkt till Barnfonden.

Klimatförändringar och klimatkatastrofer bidrar till ett ökat våld mot barn, och mest utsatta är flickor. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barn utsätts för mer våld, men dess effekter gör det. Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens inkomst i stället för att gå i skolan. Flickor behöver gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp, eller gifts bort när föräldrarna inte har råd med mat och utbildning.