Våra halsband blir behandlade med ett skyddande coating i våra fabriker.

100% RECYCLED SILVER

Våren 2021 ställde vi om hela vår produktion till 100% återvunnet silver, ett stort steg för oss i vårt hållbarhetsarbete och något vi är väldigt stolta över!

Silver är en ändlig resurs, och man räknar med att världens behov täcks av silver som finns tillgängligt endast i ca 30 år till. Därför är det viktigt att processerna för att återvinna silver hela tiden utvecklas, och att vi blir bättre och bättre på att ta tillvara silver från olika produkter.

Tre huvudsakliga metoder används för att återvinna silver:

  • Gamla smycken och liknande smälts ned
  • Produkter från fotoindustrin där silvret återvinns med elektrolytiska processer och sedan smälts ned
  • Elektronikskrot, en mer komplicerad process där silvret återvinns ur lösningen som bildas när koppar och andra metaller tas tillvara, och sedan används elektrolytiska processer och nedsmältning.

Silvret i våra smycken kommer i huvudsak från produkter från fotoindustrin, och till en mindre del från gamla smycken och restprodukter i tillverkning som smälts ner.

Jämfört med att använda nytt silver är klimatpåverkan ca 70% lägre vid användning av återvunnet silver. För att producera ett kg nytt silver går det åt motsvarande 100kg CO2.

Under 2023 har användningen av återvunnet silver i Syster Ps smycken att ha sparat ca 25 ton CO2  jämfört med nytt silver. Det motsvarar tex 135 tor flygresor till Berlin, eller om du tar tåget kan du åka dit 6200 gånger!

Tillverkning av våra örhängen i en av våra fabriker i Indien.