Produksjon

Smykkene våre blir laget i Jaipur, India og Europa. Vi har samarbeidet med de samme produksjonsenhetene i lang tid. Retningslinjene som styrer produksjonen vår er åpenhet, kvalitet og bærekraft, både når det gjelder materialene vi bruker, prosessene og arbeidsforholdene for de som jobber med smykkene våre gjennom hele verdikjeden.

Vi streber etter å være tett på og transparente på alle nivåer. Derfor har vi valgt alle håndverkerne våre med omhu, og vi vet at de har det bra. Vi besøker ofte stedene hvor produktene våre lages. Så langt det lar seg gjøre, ser vi etter leverandører som deler våre ambisjoner og krav til kvalitet og sluttprodukt, samt vår ambisjon om å jobbe med naturlige materialer. Gjennom årene har vi utviklet personlige relasjoner med leverandørene våre, og vi utvikler hver nye kolleksjon i nært samråd med de som utfører produksjonen.

For å gjøre produksjonen vår så bærekraftig som mulig, fokuserer vi spesielt på noen områder:

FORRETNINGSSANS

Leverandørene våre driver sine egne bedrifter. For at de skal kunne jobbe langsiktig med den kvaliteten vi forventer, må bedriftene deres være lønnsomme og ha en sunn vekst. Vår dialog om produksjonsmetoder, materialforbruk og kostnader og arbeidsinnsats for hvert smykke er preget av stor åpenhet. Våre leverandører deler sine beregninger med oss, og vi går gjennom dem sammen for å finne den beste løsningen. I dialogen sørger vi for at leverandøren også har en rimelig margin slik at bedriften deres kan fortsette å utvikle seg. Vi har jobbet med de samme leverandørene i mange år, og vårt forretningsforhold er basert på gjensidig tillit. På denne måten sikrer vi at våre leverandører gir sine ansatte gode arbeidsforhold og betingelser, og at bedriftene har de beste forutsetningene for å samarbeide med oss i lang tid fremover.

 

ARBEIDSFORHOLD

Siden produksjonen vår foregår langt fra Norden, hvor lover og regler er noe annerledes enn her, er vi nøye med å sørge for at de som jobber med produksjonen vår, har gode vilkår og arbeidsforhold. Minst to ganger i året besøker vi produksjonsstedene våre, møter både de som leder bedriftene, og de som produserer produktene våre. Vi ser hvordan de arbeider, diskuterer prosesser, forhold, forbedringstiltak og annet som kan forbedre kvaliteten, gjøre arbeidsmiljøet trygt og gjøre det enklere for de som jobber i produksjonen. Vi har en klar Code of Conduct som alle leverandørene våre følger. Vi har også en dedikert person i India som inspiserer produksjonen ukentlig, og kvalitetssikrer alle leveransene før de sendes til oss.

 

KONTINUITET

En forutsetning for å drive bærekraftsarbeid i produksjonen, er kontinuitet og et langsiktig perspektiv. På samme måte som leverandørene deler sine beregninger med oss, deler vi våre prognoser og planer med dem. Vi tar felles beslutninger om forberedelser til produksjon, innkjøp av materialer og lagerbeholdning. På denne måten får leverandøren de beste forutsetningene for å holde korte leveringstider med den høye kvaliteten vi etterspør. Siden vi begge vet at vi kommer til å jobbe sammen i lang tid, lønner det seg å investere i riktig utstyr, opplæring av personalet og kontinuerlige forbedringer i produksjonen. Leverandørene våre har vokst parallelt med oss gjennom årene, og vi har nå dedikerte medarbeidere som kun jobber med våre produkter ved flere av våre produksjonsenheter.

KVALITET

Kvaliteten på produktene våre er ekstremt viktig fra et bærekraftig perspektiv. Ethvert kvalitetsproblem fører til økt påvirkning på miljøet både når de skal sendes og håndteres, samt økt belastning på produksjonen. Siden 2009 har vi jobbet med en innkjøpsagent i India som er ansvarlig for kvalitetssikring, og som har løpende inspeksjoner av produksjonsstedene våre. Det er en stor trygghet å ha to personer på stedet som er godt kjent med produksjonen til Syster P og våre kvalitetskrav. Hvert smykke kontrolleres både av produsenten og deretter av kvalitetssikrere før de pakkes. På denne måten sikrer vi at kun produkter som oppfyller vår kvalitetsstandard, sendes til Sverige. Agenten er involvert i hele kjeden på fabrikkene, og er en viktig samtalepartner for dem når det gjelder prosessforbedringer eller utfordringer i produksjonen. De er også svært behjelpelige med å kommunisere med fabrikkene når det gjelder utvikling av nye kolleksjoner, siden de har vært med oss så lenge og har blitt en integrert del av Syster P-teamet.

 

På bildet er våre to innkjøpsagenter, Sonia og Sanjay, samt Rishi foran deres splitter nye fabrikk, hvor mange Syster P-smykker produseres sammen med Creative Director Emma.