Syster P X Barnfonden

Armbåndet Sister Power er designet for å støtte den svenske organisasjonen Barnfonden. For hvert solgte Sister Power armbånd doneres 100 NOK til Barnfonden, medlem av Childfund Alliance, for å støtte deres arbeid med å forbedre livene til jenter som utfordres av klimaet over hele verden. Når du bruker armbåndet, viser du din støtte for jenter og deres rettigheter, og for det universelle søsterskapet.

Klimaendringer og klimakatastrofer bidrar til økt vold mot barn, og jenter er de som er mest utsatte. Det er ikke klimaendringene i seg selv som gjør at barn utsettes for mer vold, men effektene av den. Flom og tørke fører til redusert vekst og reduserte muligheter for å forsørge seg selv. Barn tvinges til å jobbe og bidra til familiens inntekt i stedet for å gå på skole. Jenter må gå for å hente vann på steder hvor de risikerer overgrep, eller gis bort når foreldrene ikke har råd til mat og utdanning.