Our packaging in sustainable materials

Climate-smart packaging

Gjennom effektiv klimavennlig emballasje laget av bærekraftige materialer, kan vi redusere vår miljøpåvirkning. Emballasjen vi velger å sende ut smykkene våre i, har derfor blitt en topprioritet for oss i Syster P og vårt arbeid for å redusere karbonfotavtrykket.

Silver necklace with a silver mini letter charm

During 2022, we have therefore replaced many of our cartons with even smaller packaging. Through smaller packaging and a strive to always pack in the smallest possible packaging, we have reduced the amount of unnecessary air in the packages by 33%, which in turn minimizes the volume of unnecessary transports.